AUDYT TECHNICZNY

Wykonujemy kompleksową usługę audytu technicznego projektów farm fotowoltaicznych składających się min. z następujących elementów:

  1. Wizja lokalna
  2. Analiza rozmieszczenia i doboru paneli
  3. Analiza możliwości zainstalowania preferowanych przez inwestora paneli
  4. Ocena technicznych warunków przyłączenia do sieci ze szczególnym uwzględnieniem punktów przyłączeniowych
  5. Kalkulacja produktywności i rentowności farmy