Dotacje EU na panele fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna z dotacją EU - czy to na pewno się opłaca?

Poza zakupem instalacji fotowoltaicznej z własnych środków, co jest najbardziej rentownym rozwiązaniem gwarantującym min. 6-krotonie wyższy zwrot niż lokata bankowa, istnieją inne powszechne stosowane rozwiązania. Dla osób fizycznych klienci RBS Energia mogą otrzymać preferencyjne warunki kredytu bankowego z uproszczoną ścieżką decyzyjną. Podobnie klienci instytucjonalni mogą otrzymać sprawnie leasing (co nie jest powszechnie dostępnym produktem). Rozwiązaniem wymagającym szerszego omówienia poniżej są dotacje realizowane ze środków UE. Ogólna zasada działania takich programów polega na tym że Gmina ogłasza nabór chętnych, następnie czeka aż jednostka wdrażająca (najczęściej Urząd Marszałkowski) ogłosi nabór do programu, potem składa wniosek z uwzględnieniem zgłoszonych, czeka na rozstrzygniecie i dostaje (mniejszość gmin) lub nie dotację. Jeśli dostaje to potem musi rozpisać przetarg na operatora programu i przystąpić do realizacji. Dotacja nie jest konieczna by oszczędzać na Energi elektrycznej!

Wady dotacji EU na panele fotowoltaiczne:

 • Na dotacje EU na panele fotowoltaiczne czekamy bardzo długo(2 lata)
 • Wielkość instalacji fotowoltaicznej niedostosowana do twoich potrzeb
 • Panele fotowoltaiczne niższej jakości
 • Wysoka cena paneli fotowoltaicznych
 • Instalacja fotowoltaiczna tylko domu mieszkalnym

Zalety inwestycji fotowoltaicznej z RBS energia:

 • Szybka instalacja paneli fotowoltaicznych około 2 miesiące!
 • Instalacja fotowoltaiczna na miarę
 • Niższa cena zakupu instalacji fotowoltaicznej
 • Ulga Inwestycyjna dla gospodarstw rolnych
 • Panele fotowoltaiczne najwyższej jakości
 • Wszystkie obiekty objęte instalacją fotowoltaiczną

Klienci RBS mogą uzyskać także inne dotacje nawet do 40%!

Proces inwestycji z dotacją EU trwa minimum 2 lata!

Na dotacje EU na panele fotowoltaiczne czekamy bardzo długo a to nie jest największa wada takiego wyboru!

Wielkość instalacji fotowoltaicznej

 • dotacja UE„Na oko” – przez właściciela max 5kw
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS „Na miarę” – na podstawie audytu i wyliczeń przez ekspertów – RBS Energia (RBS)
 • Konsekwencje – Źle zwymiarowana instalacja fotowoltaiczna produkuje albo zdecydowanie za mało energii (trzeba dokupować z zakładu energetycznego) albo za dużo i wtedy się ją bezpowrotnie traci

Rodzaj paneli wykorzystanych w instalacji fotowoltaicznej

 • dotacja UE –Kiepski, najtańszy, narzucony przez „operatora” programu, który wygrywa przetarg ceną
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS Bardzo dobry, dobrany przez ekspertów RBS
 • Konsekwencje – Panel gorszej jakości znacznie szybciej zaczyna tracić efektywność produkcji i obniża swoją produktywność nawet o 30% w skali 10 lat, panel dobry utrzymuje produktywność po nad 80% w 30 roku działania

Cena paneli fotowoltaicznych

 • dotacja UE Zawyżona – przez dostawcę paneli,który wie że w związku z dotacją i tak cena dla odbiorcy będzie bardzo atrakcyjna
 • bez dotacji - instalacja fotowoltaiczna RBS Rynkowa, z rabatem dla hurtowego odbiorcy jakim jest RBS
 • Konsekwencje – Ceny tych samych paneli ale sprzedawanych do „programu UE” bywają wyższa o 20-30% od tych sprzedawanych na wolnym rynku

Okres oczekiwania na korzystanie z instalacji fotowoltaicznej

 • dotacja UE – Zgodnie z programem ale min. rok od ogłoszenia programu
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS „od ręki”, czyli ok. 2 miesięcy od decyzji
 • Konsekwencje – zamiast czekać na rozstrzygnięcie programu i otrzymanie dotacji lub nie otrzymanie, można od zaraz zacząć oszczędzać

Moment składania wniosku o dotację na instalację fotowoltaiczną

 • dotacja UE – W punkt, danego dnia
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS dowolny
 • Konsekwencje – Program 40% dotacji realizowany przez mazowiecki WFOŚ, skalowany na 9 miesięcy, został wyczerpany po 2 tygodniach

Ulga Inwestycyjna dla gospodarstw rolnych z instalacją fotowoltaiczną

 • dotacja UE – Nie przysługuje
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS Przysługuje
 • Konsekwencje – Ulga wynosi do 25% kosztów instalacji i realizuje się ją obniżając płatność podatku rolnego na przestrzeni kolejnych lat

Dodatkowe oszczędności dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych

 • dotacja UE – Nie są elementem programu
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS Występują (ulga inwestycyjna, amortyzacja czy umorzona pożyczka)
 • Konsekwencje – RBS optymalizuje taryfę oraz koszty energii elektrycznej

Obiekty objęte instalacją

 • dotacja UE – Zazwyczaj tylko domy mieszkalne a nie całe gospodarstwa rolne
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS Dowolne w tym gospodarstwa rolne czy mini przedsiębiorstwa
 • Konsekwencje – Z reguły większe zużycie energii następuje w obiektach towarzyszących do domu, więc obecność instalacji nie daje tak istotnej zmiany jaką można by uzyskać podłączając całe gospodarstwo

Skuteczność wniosku o dotację EU na panele fotowoltaiczne

 • dotacja UE – Mała, duża konkurencja, przegrana na starcie wg. niezależnych kryteriów formalnych np. Obszar Natura 2000 (10pkt)
 • bez dotacji – instalacja fotowoltaiczna RBS Nie dotyczy
 • Konsekwencje – Często rozpoczynając program dla mieszkańców gmina wie że nie ma szans na zwycięstwo, ale musi przecież pokazać swoim wyborcom że coś robi więc mimo to działa.